Naše aktivity. 

Výsledky z pretekov nájdete tu :


12.8.2017 sme zorganizovali 1. Ročník HANDI OPEN 2017


12.8. 2017 sa nám podarilo zorganizovať jedinečné preteky hendikepovaných športovcov vo vrhačských disciplínach v Banskej Bystrici na štadióne Dukla Štiavničky. Veľká vďaka mestu Banská Bystrica a Dukle za spoluorganizáciu a podporu. Samozrejme ďakujem sponzorom a všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých by sa nám to nepodarilo. Pretekov sa zúčastnili slovenskí aj českí reprezentanti a športovci. Spoločne sme vytvorili príjemnú a profesionálnu atmosféru aj vďaka ktorej sa niektorým športovcom podarilo dosiahnuť osobné rekordy.

Reportáž z HANDI OPEN 2017

https://www.facebook.com/bystricasity/videos/1369218216460752/

Tréning vrhačských disciplín v NRC Kováčová

25.4.2018 sme zorganizovali prvý verejný tréning vrhačských disciplín v NRC Kováčová. Pozvali sme naň všetkých aktuálnych aj minulých pacientov z NRC , ktorí sa tu zotavovali po úraze, alebo operácii. Sme veľmi radi, že niekoľko z nich prejavilo vážny záujem o atletiku a preto by sme radi takéto tréningy chceli zorganizovať znova. Snažíme sa tak nájsť nové talenty a nádejných športovcov, ale hlavne ukázať všetkým, že úraz nemusí znamenať koniec aktívneho života. Práve naopak, športom sa môžu do neho vrátiť a získať nový zmysel. Veríme, že motivujeme čo najviac ľudí a snáď nájdeme aj nových budúcich atlétov.

Motivačné stretnutia s mládežou

V roku 2016 , 2017 a 2018 sme vďaka SPV a SZTPS mohli zažiť srdečné stretnutie s deťmi s rôznymi telesnými postihnutiami v tábore Remata a snažili sme sa im priblížiť atletické disciplíny. Dúfame, že takýchto stretnutí bude stále viac. Niektoré z detí sa snáď stanú našimi členmi a začnú sa športu naplno venovať. Ak by ste mali záujem o takéto motivačné stretnutie, napríklad vo vašej škole, alebo komunite, veľmi radi prídeme. Stačí nás kontaktovať a podrobnosti dohodneme : sportlifebb@gmail.com

Trénovanie

Tréning prispôsobíme Vašim potrebám, možnostiam a vybranému športu.