ĎAKUJEME !

Sponzori HANDI OPEN 2017

Údaje o organizácii:

Názov: ŠK SPORTLIFE BB
Sídlo :
Trieda SNP 50, Banská Bystrica 974 01
IČO: 50101331
Právna forma:
Občianske Združenie

číslo účtu v SR : 2401091192/8330
IBAN: SK8983300000002401091192

Reportáž  

z HANDI OPEN 2017

https://www.facebook.com/bystricasity/videos/1369218216460752/

Poďakovanie partnerom a sponzorom!

HANDI OPEN  je jedinečný projekt a snažíme sa o neustále zlepšovanie. Vytvárame možnosti pre hendikepovaných športovcov, aby sa zapojili do atletických pretekov. Sú to jediné paraatletické preteky  na Slovensku. Spätné reakcie športovcov, návštevníkov, dobrovoľníkov a všetkých zúčastnených sú nad naše očakávania. Darí sa nám aj vďaka skvelej spolupráci s MESTOM Banská BystricaDUKLOU  a SPV.  Okrem nich však prispeli rôznymi darmi, zľavami, službami aj ďalší sponzori, ako URPINER, IMIKO SLOVAKIA s.r.o., PJ SOUND STUDIO, OCEĽOVÝ MEDVEĎ,  BAMBUSKO sk., FAX COPY BB, MIŠIAK.

OBROVSKÁ VĎAKA AJ DOBROVOĽNÍKOM !!!

BEZ VÁS VŠETKÝCH , BY SME TO NEZVLÁDLI.

ĎAKUJEME !!!!


Staňte sa súčasťou tradície jedinečných pretekov!

Náš klub sa venuje hlavne podpore športu hendikepovaných športovcov a to v najmä v atletických disciplínach. Na Slovensku však chýba kvalitné zázemie, možnosť prezentovať sa a súperiť s konkurenciou. Rozhodli sme sa to zmeniť a začať s organizáciou atletických pretekov pre paraatlétov.

Vďaka Vám sa nám podarilo zorganizovať už dva ročníky atletických pretekov pre hendikepovaných športovcov, ktorých ambasádorom bol  Marian Kuřeja - bronzový paraolympionik z POH v Riu 2016.

Hlavným partnerom a sponzorom sa stalo aj Mesto Banská Bytrica, DUKLA BB a SPV.

Na každom ďalšom ročníku máme záujem pozvať viac účastníkov a propragovať ich tak, aby aj účasť verejnosti bola oveľa väčšia.

Chceli by sme Vás preto znova osloviť s prosbou o sponzorstvo, či už poskytnutím finančnej podpory, alebo potrebného materiálneho zabezpečenia v podobe napríklad tlače plagátov, letákov, dodávky minerálok, občerstvenia pre športovcov, ale aj účastníkov a dobrovoľníkov, odmien pre víťazov, alebo rôznych propagačných darčekov, prípadne inej pomoci podľa Vášho návrhu a možností. Financie budú použité na pokrytie výdavkov súvisiacich iba s propagáciou a organizáciou pretekov HANDI OPEN.
Za Vašu pomoc Vám môžeme poskytnúť protihodnotu vo forme uverejnenia Vášho loga a názvu na webovej stránke našej akcie, na facebooku alebo na paneloch v areáli pretekov počas samotného dňa konania . V prípade záujmu je možné uzatvoriť sponzorskú zmluvu.

Preteky budú medializované aj na iných weboch, v printovej podobe, ale tiež médiami.

Máte možnosť zviditeľniť svoju firmu , podporiť výnimočný projekt a pomôcť tak športu hendikepovaných atlétov!