Pripravujeme HANDI OPEN 2018

22.01.2018

Minulý rok sa nám prvý krát úspešne podarilo, v spolupráci s mestom BB a Duklou BB, zorganizovať výnimočné atletické preteky pre hendikepovaných športovcov v atletických vrhačských disciplínach.
Disk, guľa, oštep a kužeľka.

V roku 2018 chceme v tejto aktivite pokračovať a vytvoriť tak dlhodobú tradíciu týchto pretekov. Našou ambíciou je, aby sa v budúcnosti stali súčasťou medzinárodne uznávaných pretekov - IPC .
( International Paralympic Committe).

Bude to náročná a dlhá cesta, ale veríme, že sa nám to postupne podarí.

Tento rok znova uvítame paraatlétov zo SR a tiež z Českej Republiky. Radi pozývame aj športovcov z iných krajín, ktorí sa venujú vrhačským disciplínam v kategóriách F51 - F57.

Hľadáme sponzorov

Realizovanie takéhoto projektu si vyžaduje nielen veľké úsilie, ale bez financií je to nemožné. Zabezpečujeme ubytovanie pre športovcov z väčších vzdialeností, stravovanie počas pretekov, pitný režim nielen pre športovcov, ale aj dobrovoľníkov a divákov. Snažíme sa, aby boli všetci športovci motivovaní profesionálnym prístupom a aj cenami pre víťazov. Chceme, aby bola účasť na pretekoch naďalej bezplatná a vstup verejnosti za dobrovoľné vstupné. Takéto preteky sú veľmi výnimočné na celom Slovensku a dúfame, že to pritiahne pozornosť nielen športovej ale aj širokej verejnosti.
Preto hľadáme sponzorov. Môžete nás podporiť finančne, alebo službami, či vecnými darmi, ktorými môžeme odmeniť výhercov.

Každá pomoc je vítaná a vážime si ju!

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať :
sportlifebb@gmail.com
0915516741