Hľadáme sponzorov

22.01.2018

Realizovanie takéhoto projektu si vyžaduje nielen veľké úsilie, ale bez financií je to nemožné. Zabezpečujeme ubytovanie pre športovcov z väčších vzdialeností, stravovanie počas pretekov, pitný režim nielen pre športovcov, ale aj dobrovoľníkov a divákov. Snažíme sa, aby boli všetci športovci motivovaní profesionálnym prístupom a aj cenami pre víťazov. Chceme, aby bola účasť na pretekoch naďalej bezplatná a vstup verejnosti za dobrovoľné vstupné. Takéto preteky sú veľmi výnimočné na celom Slovensku a dúfame, že to pritiahne pozornosť nielen športovej ale aj širokej verejnosti.
Preto hľadáme sponzorov. Môžete nás podporiť finančne, alebo službami, či vecnými darmi, ktorými môžeme odmeniť výhercov.

Každá pomoc je vítaná a vážime si ju!

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať :
sportlifebb@gmail.com
0915516741

Údaje o organizácii:

Názov: ŠK SPORTLIFE BB
Sídlo :
Trieda SNP 50, Banská Bystrica 974 01
IČO: 50101331
Právna forma:
Občianske Združenie

číslo účtu v SR : 2401091192/8330
IBAN: SK8983300000002401091192