ĎAKUJEME !

Sponzori HANDI OPEN

Údaje o organizácii:

Názov: ŠK SPORTLIFE BB
Sídlo :
Trieda SNP 50, Banská Bystrica 974 01
IČO: 50101331
Právna forma:
Občianske Združenie

číslo účtu v SR : 2401091192/8330
IBAN: SK8983300000002401091192

Poďakovanie partnerom a sponzorom!

Prvý ročník HANDI OPEN 2017 je úspešne za nami. Spätné reakcie športovcov, návštevníkov, dobrovoľníkov a všetkých zúčastnených sú nad naše očakávania. Všetko sa to podarilo aj vďaka skvelej spolupráci s MESTOM Banská Bystrica a DUKLOU, ktorá nám vo všetko vyšla v ústrety. Okrem nich však prispeli rôznymi darmi, zľavami, službami aj ďalší sponzori, ako URPINER, IMIKO SLOVAKIA s.r.o., PJ SOUND STUDIO, OCEĽOVÝ MEDVEĎ,  BAMBUSKO sk., FAX COPY BB, MIŠIAK.

OBROVSKÁ VĎAKA AJ DOBROVOĽNÍKOM !!! , celý deň pracovali a pomáhali so všetkým, čo bolo treba.

BEZ VÁS VŠETKÝCH , BY SME TO NEZVLÁDLI.

ĎAKUJEME !!!!


Buďte prvý a staňte sa súčasťou vznikajúcej tradície jedinečných pretekov!

Náš klub sa venuje hlavne podpore športu hendikepovaných športovcov a to v najmä v atletických disciplínach. Na Slovensku však chýba kvalitné zázemie, možnosť prezentovať sa a súperiť s konkurenciou. Rozhodli sme sa to zmeniť a začať s organizáciou atletických pretekov pre paraatlétov.

Preto tento rok organizujeme 1. ročník atletických pretekov pre hendikepovaných športovcov, ktorých ambasádorom je Marian Kuřeja - bronzový paraolympionik z POH v Riu 2016.

Pozvaný sú aj najlepší paraatleti z Čiech, kde sa takéto preteky uskutočňujú niekoľkokrát v roku a majú už vybudovanú kvalitnú základňu hendikepovaných športovcov, ktorí úspešne reprezentujú svoju republiku.

1. ročník HANDI OPEN sa uskutoční 12.8. 2017 na štadióne SNP DUKLA Banská Bystrica od 10:00.

Chceme, aby mal 1. ročník čo najlepšiu kvalitu a aby sa stal každoročnou tradíciou. Nechýba nám chuť, ani odhodlanie, je však k tomu potrebné aj materiálne a finančné zabezpečenie.
Hlavným partnerom a sponzorom sa stalo aj Mesto Banská Bytrica a tiež DUKLA BB.

Chceli by sme Vás osloviť s prosbou o sponzorstvo, či už poskytnutím finančnej podpory, alebo potrebného materiálneho zabezpečenia v podobe napríklad tlače plagátov, letákov, dodávky minerálok, občerstvenia pre športovcov, ale aj účastníkov a dobrovoľníkov, odmien pre víťazov, alebo rôznych propagačných darčekov, prípadne inej pomoci podľa Vášho návrhu a možností. Financie budú použité na pokrytie výdavkov súvisiacich iba s propagáciou a organizáciou pretekov HANDI OPEN.
Za Vašu pomoc Vám môžeme poskytnúť protihodnotu vo forme uverejnenia Vášho loga a názvu na webovej stránke našej akcie, na facebooku alebo na paneloch v areáli pretekov počas samotného dňa konania . V prípade záujmu je možné uzatvoriť sponzorskú zmluvu.

Preteky budú medializované aj na iných weboch, v printovej podobe, ale tiež médiami z RTVS a iné.

Máte možnosť zviditeľniť svoju firmu , podporiť výnimočný projekt a pomôcť tak športu hendikepovaných atlétov!